Tentakel vindt dit jaar voor de vierde keer plaats. Het festival is in 2014 ontstaan met als doel de samenwerking binnen de Rotterdamse wijken te stimuleren, en om kunst dichter bij mensen te brengen die in het dagelijks leven niet vanzelfsprekend met kunst in contact komen. Daarnaast fungeert Tentakel als laboratorium voor kunstenaars die Rotterdam-Zuid een warm hart toedragen en in hun werk willen experimenteren buiten de beperkingen en tradities van gevestigde kunstinstellingen. Door hun deelname aan het festival ontstaan er informele ontmoetingen met een zeer divers publiek. Het festivalprogramma wordt mogelijk gemaakt in nauwe samenwerking met kunstenaars, theatermakers, musici, sociale en culturele (wijk)instellingen in Rotterdam, en vele enthousiaste vrijwilligers.

Tentakel is een project van stichting STADNOMADEN.