TENTAKEL is een kunst, theater en performance festival en bied een podium aan participatieve kunst activiteiten. Het zwaartepunt ligt op het meedoen, de interactie met mensen en de verwondering.
Door de bijdrage van verschillende samenwerkingspartners krijgt het festival op elke locatie een unieke draai en beleving. Het voortraject bestaat uit het leggen van verbindingen met mensen en organisaties. Zo krijgt elke TENTAKEL locatie een unieke vorm. 
TENTAKEL biedt een gelaagd programma met kunst, cultuur, theater en workshops aan bezoekers. Het actieve en interactieve karakter van het festival werkt verbindend tussen opleidingsniveaus, geloofsrichtingen en taalbarrières. 
TENTAKEL draagt zo bij aan een divers en cultureel klimaat. Het doel is om mensen actief aan kunst deel te laten nemen en interculturele ontmoetingen te stimuleren. Daarnaast fungeert Tentakel als laboratorium voor kunstenaars en theatermakers die in hun werk willen experimenteren buiten de beperkingen en tradities van gevestigde kunstinstellingen. 


T E N T A K E L - In de Pers

ERNEST VAN DER KWAST SCHRIJFT INTERNATIONALE GIDS VOOR GROOTSTEEDSE SCHOONHEID: 
‘IK ZOU IN DEZE STAD LIEFST MORGEN EEN DELTAPLAN VOOR DE VERBEELDING BEGINNEN’
Over de slimste strategie tegen sociale verharding
‘Ik wil ook dat kinderen in aanraking blijven komen met andere culturen en denkwijzen. Dat klinkt domineeachtig, dat weet ik… Maar als ik zie hoe mijn kinderen reageren als ik met ze naar het Wildlife filmfestival ben geweest. Wat voor werelden er dán voor hen open gaan! Het besef dat er oneindig grote en oneindig kleine dieren bestaan… Maar het geldt net zo goed voor mezelf. Deze zomer werd ik positief verrast door het Tentakel festival. Een cultureel festijn voor jong en oud op acht verschillende pleinen in Rotterdam, waarvan ik de helft van de pleinen óók niet kende. Kinderen leerden daar bijvoorbeeld te protesteren. Heel hard te schreeuwen: ‘Ik wil geluk!’ Fantastisch. Dat soort evenementen zijn broodnodig. Daar heb je er nooit genoeg van. Ik zou in deze stad het liefst morgen met een lokaal Deltaplan voor De Verbeelding beginnen. Dat is volgens mij de meest effectieve strategie tegen de verharding.’

TENTAKEL EN INFOPLAZA ZUIDPLEIN IN HART VAN ZUID
20 september 2016
Terwijl het Tentakel Festival vooral de jongere bezoekers vermaakte, werden wijkbewoners geïnformeerd over de verschillende organisaties die in het gebied actief zijn. De gebiedscommissie Charlois greep de gelegenheid aan om met hun Amerikaanse schoolbus hun toernee door de wijken af te trappen. Uiteraard waren wij ook zelf aanwezig om geïnteresseerden alles te vertellen over de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Veel bewoners van de Van Swietenlaan kwamen hun autowasbon verzilveren. Een klein goedmakertje voor het stof dat wij letterlijk hebben doen opwaaien.


AD het algemeen Dagblad
2015

Ernest van der Kwast, nadat hij het festival een bezoek had gebracht, schreef : Een circus leerde kinderen koorddasen en op ballen lopen. Er was ook een cursus ’leren demonstreren’. Kinderen liepen, al dan niet geschminkt als waterdier, over het plein met borden, waarop stond: ’Gratis liefde’ en ’Meer blijdschap!’. En zo maakte ik kennis met de toekomst van Zuid. [...] Ik denk dat TENTAKEL het belangrijkste festival is van de stad.
Back to Top